Ž. Bielskė: 2017 m. TV analizė: kieno auditorija didžiausia?

Kadangi 2017 m. visi reitingai – tiek tiesioginio žiūrėjimo, tiek atidėto žiūrėjimo jau suskaičiuoti ir pamatuoti, kviečiu dar kartą žvilgtelėti į praėjusius metus ir išsiaiškinti 2017 m. „–iausius“.

Auditorijos pasiskirstymas 2017 m.: Kieno auditorija didžiausia?

Vertinant tik tiesioginį žiūrėjimą, 2017 m. didžiausia auditorijos dalis priklausė LNK kanalui – 16,4 %, tačiau labai nedaug atsiliko TV3 kanalas su 16,3 % auditorijos. Trečioje vietoje buvo LRT su 10,5 % auditorijos.

1pav

Kantar TNS matuoja ne tik tiesioginį žiūrėjimą, bet ir atidėtą, tad įdomu pažvelgti kaip atidėtas žiūrėjimas keičia TV kanalų auditorijos pasiskirstymą. Grafike apačioje matomas TV kanalų auditorijos pasiskirstymas skaičiuojant tiesioginį žiūrėjimą ir 3 dienų atidėtą žiūrėjimą.  LNK kanalo dalis lieka nepakitusi, tuo tarpu TV3 dalis padidėja nuo 16,3 % iki 16,8 % taip aplenkdamas LNK ir užimdamas pirmą vietą. Taip pat padidėja PBK kanalo dalis nuo 1,9 % iki 2,3 %. Skaičiuojant tiesioginį žiūrėjimą + visą atidėtą žiūrėjimą (7 dienų), kanalų auditorijos pasiskirstymas išlieka toks pat kaip ir skaičiuojant su 3 dienų atidėtu žiūrėjimu.

2pav

Nagrinėjant TOP5 kanalų auditorijos pasiskirstymą pasavaičiui, matyti keli didesni šuoliai ir nuopuoliai. 13 sav. šiek tiek padidėjo TV3 auditorijos dalis, kuomet buvo rodomi „Auksiniai svogūnai 2017“, 19 sav. nedidelis LNK auditorijos padidėjimas susijęs su šou „Mes – vieno kraujo“ superfinalu,  tačiau didžiausi šuoliai, kaip visada, – LRT 19 sav., kuomet buvo transliuojamas Eurovizijos dainų konkursas ir TV3 auditorijos šuolis 36 sav., kuris susijęs su Europos vyrų krepšinio čempionatu.

4pav

Vidutinis mėnesio pasiekimas – kas pasiekė daugiausiai?

Praėjusiais metais vidutiniškai per mėnesį daugiausiai auditorijos pasiekė TV3 kanalas – skaičiuojant vien tiesioginį žiūrėjimą pasiekė 81,8 % auditorijos per mėnesį. Antroje vietoje – LNK, kuris vidutiniškai per mėnesį pasiekė 79,7 % auditorijos, trečioje LRT – 67,9 %. Skaičiuojant ir atidėtą žiūrėjimą kanalų eiliškumas pagal auditorijos pasiekimą nesikeičia – žiūrint tiek į 3 dienų atidėtą žiūrėjimą, tiek į visą 7 dienų atidėtą žiūrėjimą. Grafike apačioje matomi kanalų auditorijos pasiekimai skaičiuojant tik tiesioginį ir tiesioginį + 3 dienų atidėtą žiūrėjimą. Atidėtas 3 dienų žiūrėjimas daugiausiai auditorijos pasiekimą padidiną kanalui LRT Kultūra – jo vidutinis mėnesio pasiekimas su 3 d. atidėtu žiūrėjimu padidėja nuo 40,7 % iki 44,4 %. Liuks! kanalo pasiekimas padidėja nuo 22,6 % iki 25,7 %.

4pav

Žiūrimiausios 2017 m. programos

Daugiausiai žiūrimiausių 2017 m. programų buvo parodytą per TV3 – iš TOP 15 programų net 12 programų buvo transliuotos per TV3. Žinoma, tam įtakos turi tai, kad TV3 kanalu buvo transliuotas Europos vyrų krepšinio čempionatas, mat būtent krepšinis ir sudaro didžiąją dalį žiūrimiausių TV programų 2017 m. Žiūrimiausių programų TOP15 taip pat yra LRT su Eurovizijos dainų konkurso antru pusfinaliu, BTV su „Muzikinės kaukės“ superfinalu ir LNK su „Kaukazo belaisvė arba nauji Šuriko nuotykiai“.

5pav

Daugiausiai atidėtu žiūrėjimu žiūrėtos TV programos 2017 m.

Daugiausiai atidėtu žiūrėjimu peržiūrimi animaciniai filmai. Daugiausiai atidėtu žiūrėjimu peržiūrėti filmai „Vienas namuose 2. Pasiklydęs Niujorke“ ir „Vienas namuose“. Šie filmai taip pat patenka į TOP 15 populiariausių TV programų 2017 m.

6pav

Šaltinis: Kantar TNS TV metrų tyrimas 2017 m., TG: A4+