T. Kuklytė: 2017 m. pavasario spaudos skaitomumas

Spaudos auditorijos tyrimo pokyčiai

Supažindinimą su 2017 m. spaudos auditorijos tyrimo rezultatais pradėsiu paminėdama tyrime įvykusius pokyčius. Vienas pagrindinių – pakitęs spaudos auditorijos tyrimo periodiškumas. Nuo 2017 m. tyrimas bus atliekamas vieną kartą per metus, pavasario periodu (pastaraisiais metais tyrimas buvo atliekamas du kartus per metus, pavasario ir rudens periodais).
Kitos permainos yra susijusios su į tyrimą įtrauktais leidiniais: sugrįžo žurnalas „Ji“, prie mėnesinių leidinių įtraukti OHO grupės leidiniai, dvimėnesinių leidinių grupėje įtrauktas žurnalas „Ar žinai, kad? Kolekcija“.

Leidėjų pokyčiai

Pasikeitė laikraščio „Utenis“ leidėjas: iš UAB „Utenio redakcija“ laikraščio leidybą perėmė UAB „Kamonada“, o savaitraščio „Lietuvos sveikata“ leidėjas pakeitė pavadinimą: UAB „Medikų žinios“  nuo šiol vadinasi UAB „Lietuvos sveikata“.

Spaudos leidinių skaitytojų auditorija mažėja: labiausiai paveikti dienraščiai

Kai naršymas internetinėje erdvėje tapo kasdienė praktika ir kai vis daugiau leidinių persikelia į internetą, nuostabos nekelia faktas, kad spausdintinės žiniasklaidos skaitomumas mažėja. Vertinant tyrimo rezultatus, dienraščių, savaitraščių ir rečiau leidžiamų leidinių skaitomumas yra mažiausias nuo 2009 m. pavasario. Savaitraščiai išlaiko didžiausią skaitytojų auditoriją, o dienraščių skaitomumas yra mažiausias. (Žemiau pateiktose diagramose nurodyta vidutinė leidinių skaitytojų auditorija).[1]

1grafikas_leidiniu skaitomumas

Dienraščiai: ryškesnį atotrūkį nuo kitų ir toliau išlaiko „Lietuvos rytas“ bei „Vakaro žinios“

 Į dienraščių TOP 10 sąrašą įeina tokie patys leidiniai, kaip ir 2016 m. pavasario tyrime, tik ne visiems dienraščiams pavyko išsaugoti buvusią poziciją: vietomis susikeitė „Vakarų ekspresas“ ir „Sekundė“, „Verslo žinios“ ir „Lietuvos žinios“ pakilo į aukštesnes vietas, o „Sostinė“ nukrito į dešimtuko apačią.   Vidutinė dešimtuko lyderių (tiek „Lietuvos ryto“, tiek „Vakaro žinių“) vieno numerio auditorija siekia daugiau nei 5 %, tačiau tendencija nesikeičia – jų skaitomumas mažėja. Kaip ir 2016 m. pavasarį atliktame tyrime, 3-ią vietą sąraše užima „Kauno Diena“, kurios skaitomumas nežymiai sumažėjo. Lyginant su 2016 m. pavasario tyrimu, skaitomumą nežymiai padidino tik „Sekundė“ ir „Verslo žinios“.

2 grafikas_dienrasciu skaitomumas

Savaitraščiai: penktadalis Lietuvos skaito „Savaitę“

2017 m. pavasario savaitraščių TOP 10 sąrašo pirmoje vietoje karaliauja „Savaitė“, jos vidutinė vieno numerio skaitytojų auditorija siekia daugiau nei 22%; antroje vietoje – dvigubai mažiau (11%) turintis savaitraštis „Žmonės“; į trečią vietą pakilo „Prie kavos“; į aukštesnę poziciją pakilo „Ekspress nedelia“, o į žemesnes nusileido „TV antena“ ir „Ji“. Kitų savaitraščių eiliškumas sąraše nesikeitė. Lyginant su praėjusių metų pavasario tyrimu, labiausiai sumažėjo leidinio „TV antena“ skaitomumas, o padidėjo „Ekspress nedelia“ skaitytojų auditorija.

3 grafikas_savaitrasciu skaitomumas

Rečiau leidžiami leidiniai: pirmauja „OHO“ ir „Savaitė. Namie ir Sode“

2017 m. iš TOP 10 iškrito žurnalai „Panelė“, „Laima“ ir „Edita“. Vietoje jų atsirado „Verslo žinių“ grupės leidiniai: „Iliustruotasis mokslas“ ir „Iliustruotoji istorija“ bei „OHO“ grupės leidinys „OHO. Žodžių ir skaičių išbraukymai“. Visi jie savo skaitytojų auditoriją padidino (daugiausiai – „Iliustruotasis mokslas“). Pirmą ir antrą pozicijas dešimtuke užima tie patys žurnalai, kaip ir praėjusių metų pavasarį: „OHO“ bei „Savaitė. Namie ir Sode“. Pirmasis žurnalas skaitomumą padidino, o antrojo skaitymo reitingai sumažėjo. Į trečią vietą pakilo „Iliustruotasis mokslas“, o 2016 m. pavasario tyrime trečią vietą užėmęs „OHO Lengvi panoraminiai kryžiažodžiai“ nukrito žemyn. Šio leidinio skaitymo reitingai sumažėjo labiausiai.

4 grafikas_reciau leidziamu leidiniu skaitomumas

Skaitomiausi leidiniai apskrityse: kaip keitėsi lyderiai

Žemiau pateikti skaitomiausi leidiniai šalies apskrityse (2015 – 2017 m. pavasario tyrimų rezultatai). Palyginus duomenis, matyti, kad savaitraštis „Savaitė“ palaipsniui apima vis didesnę Lietuvos dalį: 2015 m. pavasarį leidinys dominavo Vilniaus bei Kauno miestuose ir Alytaus, Utenos, Panevėžio, Klaipėdos apskrityse, išskyrus Panevėžio ir Klaipėdos miestus; 2016 m. pavasarį „Savaitė“ aplenkė žurnalą „Žmonės“ Marijampolės ir Kauno apskrityse bei „Ekspress nedelia“ Vilniaus apskrityje; 2017 m. pavasarį „Savaitė“ nepirmauja tik Klaipėdos mieste ir Tauragės apskrityje, kur tebevyrauja regioninė spauda.

5grafikas2017 6grafikas2016 7grafikas2015

 

Pavasario spaudos tyrimas buvo atliekamas 2017 m. vasario 6 d. – balandžio 9 d. Apklausti 15-74 m. amžiaus 1908 Lietuvos gyventojai.

Paruošta pagal TNS LT duomenis

[1] Vidutinė skaitytojų auditorija tūkstančiais ir procentais – skaičius ar procentas žmonių skaičiusių arba varčiusių vidutiniškai vieną leidinio numerį per tam tikrą laiką, priklausantį nuo leidinio periodiškumo“. Šaltinis: http://www.tns.lt/lt/top/paslaugos/ziniasklaidos-auditoriju-tyrimai/spaudos-auditorijos-tyrimas/