Reklamos rinkos terminai ir žargonai (nuolat atnaujinama)

REKLAMOS TYRIMŲ IR MEDIA TERMINAI

Aided awareness – Primintinis žinomumas

Dažniausiai skaičiuojame kiek % respondentų atsimena prekės ženklą iš jų sąrašo.

Advertorial – Užsakomasis straipsnis (reklaminis straipsnis / partnerio turinys)

Tai reklama (reklaminis straipsnis) parašyta kaip objektyvi leidinio žurnalistų nuomonė ar kaip objektyvus straipsnis.

Affintity index arba tiesiog Index – Tinkamumo indeksas

Tikslinės grupės santykis su bendra auditorija, kuris parodo kanalo / laiko tinkamumą reikiamai tikslinei grupei (TRP / GRP).  Kiek tam tikra reklamos pozicija yra tinkamesnė pasirinktai auditorijai, lyginant su jos tinkamumu visai šalies auditorijai.

(ATL) Above the line – ATLas

Reklama, naudojant masines informavimo priemones, tokias kaip TV, radijas, internetas ir kt.

Audience – Auditorija

Vartotojų ar namų ūkių skaičius kurie skaito/klauso/žiūri žiniasklaidos kanalą. Pagal demografinius rodiklius gali būti pasirinkta norima (tikslinė) auditorija.

Average Frequency – Vidutinis dažnis

Skaičius, rodantis kiek kartų per tam tikrą laiką (dažniausiai kampaniją) kuria nors viena žiniasklaidos priemone reklama pasiekia adresatą.

Billboards – Lauko reklamos skydai

Bleed – Užlaidos

Spaudos (dažniausiai žurnalinės) maketo padidinimas siekiant kad atspausdinus ir apkarpius puslapį, makete neliktų „rėmelių“.

(BTL) Below the line – BTLas

Pardavimų skatinimo priemonių grupė, į kurias neįeina masinės informavimo priemonės. Tai – tokios priemonės kaip pirk/laimėk akcijos, degustacijos ir pan. Taip pat šiai grupei priskiriamos visos priemonės, neįeinančios į ATL, pvz, reklama ant troleibusų, reklama verslo centrų ekranuose, festivalio rėmimas su reklamine integracija ir pan.

City Lights – Sitilaitai – Reklama stotelėse

Channel Share – Kanalo dalis

Visos auditorijos procentinė dalis tenkanti konkrečiam kanalui kokrečiu matuojamu periodu, dažniausiai naudojama TV reitingams analizuoti.

Competitive Report – Konkurencinė ataskaita

Ataskaita apie konkuruojančių produktų reklaminį aktyvumą tam tikru laikotarpiu: išlaidos reklamai, surinkti reitingai, naudojamos žiniasklaidos priemonės ir pan.

Cost per Thousand (CPT) – CPT (atitikmuo CPM – Cost per Mille)

Suma, reikalinga 1000 žmonių pasiekti.

Cost-per-Rating-Point (CPP)

Vieno reitingo vieneto kaina. Reitingo vieneto kaina, pvz. GRP ar TRP, skaičiuojama norint palyginti žiniasklaidos priemonių kainas.

Digital media – Skaitmeniniai žiniasklaidos kanalai

Žiniasklaidos kanalai, kurie sąveikauja su informacijos gavėjais, t.y. abi pusės keičiasi informacija. Dažniausiai naudojami kanalai – internetas, mobilus internetas, skaitmeninė TV ir pan.

Direct mail – Reklama paštu

Reklaminių skrajučių, leidinių siuntimas, platinimas į gyventojų pašto dėžutes.

Drive Time – Klausomiausias laikas

Dažniausiai radijui naudojamas terminas, apibūdinantis klausomiausią dienos dalį.

Effective frequency – Efektyvus dažnis

Skaičius, rodantis kiek kartų per tam tikrą laiką (dažniausiai kampaniją) kuria nors viena žiniasklaidos priemone reklama turi pasiekti adresatą tam, kad būtų užtikrinamas maksimalus efektyvumas.

Fillboard – Kuro pylimo žarna

Reklaminis skydelis, esantis ant degalų pylimo šautuvo. Pvz, sakome „Reklama ant filbordų“, ir turime omenyje nugarėlę, kuri yra matoma, kuomet žarną įkišame į automobilį.

GRPs (Gross Rating Points) – Džiarpas (Bendrosios auditorijos reitingas)

Vienas procentas bendros kanalo auditorijos. Pvz., jeigu Lietuvoje yra 2 627 000 spaudos skaitytojų, tai vienas 1 GRP bus 26 270 žmonių.

Media Mix – Žiniasklaidos kanalų derinys

Dviejų ar daugiau žiniasklaidos kanalų (TV, radija, spauda ir pan.) panaudojimas kampanijos metu norint pasiekti geresnius rezultatus.

Net Expenditure – Galutinės išlaidos

Išlaidos reklamai po media kanalų nuolaidų.

Out-of-Home Media (OOH) – Lauko reklama

Žiniasklaidos kanalai, kuriais auditorija pasiekiama jai esant ne namuose.

Pillar – pilaras, apvali lauko reklamos kolona

Post Analysis, Post Campaign – Kampanijos analizė

Kampanijos analizė, dažniausiai atliekama kampanijai pasibaigus. Ja siekiama įvertinti iškeltų tikslų (reach, GRP, TRP ir pan) įgyvendinimą.

Primetime – Praimtaimas (žiūrimiausias / klausomiausias laikas)

Laikas dienoje, kai kanalas yra labiausiai naudojamas. Pvz. radijuje tai yra rytinis laikas 7:00-9:00 val. ryto. O kai kuriuose TV kanaluose 19:00-23:00 valandomis.

Product placement – Produkto integracija

Netiesioginės reklamos forma, kai produktą naudoja, vartoja TV laidų, serialų, filmų dalyviai ar aktoriai.

Premium position (Exclusive position) – Išskirtinės pozicijos

Dažniausiai kalbame apie TV klipą pirmoje, antroje, priešpaskutinėje ir paskutinėje pozicijoje.

Qualitative Research – Kokybinis tyrimas

Tyrimai, skirti gilesnei analizei: vertinimams, nuomonems ar priežastims išsiaiškinti. Dirbama su mažomis respondentų grupėmis pagal įvairias metodikas (grupine diskusija, pagilintas interviu ir pan.).

Reach (arba Cover) – Pasiekiamumas

Procentinė auditorijos dalis, kuri pamatys reklamą pagal pateiktą planą. Pvz., jei jūsų spaudos planas turi bendrą 50 proc. reach’ą, tai reiškia kad jūs pasieksite 2 627 000*0,5 = 1 313 500 žm., auditoriją.

Viral marketing – Virusinė rinkodara

Reklaminės žinutės skleidimas žinutės gavėjams patraukliu turiniu. Pačią žinutę dažniausia platina jos gavėjai.

ROI (Return On Investment) – Investicijų grąža

Rodiklis, parodantis investicijų grąžą. Skaičiuojama siekiant apskaičiuoti reklamos atsiperkamumą. Dažniausiai naudojama formulė: (Investicijos pajamos Investicijos sąnaudos) / Investicijos sąnaudos. Pavyzdžiui, gavote 1200 EUR už bandelių pardavimą, o visos sąnaudos buvo 1000 EUR (žaliavos, pakuotė, reklama, darbo užmokestis). Tuomet skaičiuojame: (1200 – 1000) / 1000 =  0,2 arba 20% (0,2 x 100%).

Sample size – Respondentų skaičius (arba Imties dydis)

Respondentų skaičius, kuris reprezentuoja visą, pagal demografinius kriterijus pasirinktą, tikslinę auditoriją.

Sampling – Semplingas (produkto išbandymas)

Rinkodaros priemonė, kuria siekiama, kad vartotojai išbandytų siūlomą produktą. Dažniausiai dovanojamas nedidelis kiekis produkto. Naudojama tiek platinant su spauda, tiek dalinant kitais kanalais.

Share of Voice (SOV) – Triukšmo dalis

Procentinė rinkos ar jos segmento reklamos triukšmo dalis, tenkanti prekės ženklui.

Share of Expenditures (SOE) arba Share of Spending (SOS) – Išlaidų dalis

Procentinė rinkos ar jos segmento reklamos išlaidų dalis, tenkanti prekės ženklui.

Spontaneous awareness – Spontaninis žinomumas

Dažniausiai skaičiuojame, kiek respondentų įtraukė konkretų prekės ženklą į prisimintų prekės ženklų sąrašą (be pagalbos).

Top of mind – Pirmas vartotojų mintyse

Pirmasis prekės ženklas spontaninio žinomumo apklausoje.

Target Audience – Tikslinė auditorija

Tam tikrus demografinius (amžių, lytį ir pan.) kriterijus atitinkanti bendros auditorijos dalis, į kurią nukreipta reklama.

TRP (Target Rating Point) Target Rating Point – TįeRpy (Tikslinės auditorijos reitingas)

Vienas tikslinės auditorijos procentas. Pvz., jei mes spauda norime pasiekti auditoriją, kurios dydis 300 000 žmonių, tai 1 TRP bus 3000 žm.

Trial – Trailas (išmėginimas)

Kuomet žmogus turi galimybę pasinaudoti preke/paslauga, prieš pirkdamas ją arba tam, kad ją pamėgtų.

Wearout – Nusidėvėjimas

Reklaminės žinutės patrauklumo/netikėtumo praradimas klipui ar maketui surinkus tam tikrą kiekį reitingų.

Promo team – Promo komanda

Samdomi žmonės, kurie atlieka reklamos akcijas, pvz kviečia žmones degustuoti produktą parduotuvėje, dalina skrajutes ar įtraukinėja į tam tikrą veiksmą.

TV share of viewing – Žiūrimumo dalis

Matas, kuris nurodo laiko dalį praleistą tam tikram kanale (%) lyginant su bendru laiku praleidžiamu prie žydrųjų ekranų.

TV natural delivery / natural viewership – Natūralus žiūrimumas

Matas, rodantis kaip natūraliai TV žiūrovai pasiskirsto per kanalus.

Likes – Patinka arba Laikai

Kuomet žmogus Facebook paspaudžia „Like“, tai tas įrašas turi vieną laiką.

Time-shift viewing (TSV) – Atidėto TV žiūrėjimas

Live – Tiesioginio eterio laidų žiūrėjimas

VOSDAL (Viewed On Same Day As Live)

Įrašytas žiūrėjimas, peržiūrimas tą pačią dieną, kai vyko tiesioginė (Live) transliacija (iki 29:00 val. medijų terminais arba 5:00 val. ryto paprastų žmonių kalba).

Coded PB (Coded Playback)

Įrašytas žiūrėjimas, peržiūrimas pirmą-septintą dieną po tiesioginės (Live) transliacijos.

Consolidated – Suminis, bendras žiūrėjimas

Suminis Live+VOSDAL+Coded PB žiūrėjimas.

 

INTERNETINĖS REKLAMOS TERMINAI

Pre-roll (Video on Demand) – Prerolas

Reklaminis video klipas, rodomas prieš reportažą internete

Mid-roll – Midrolas

Reklaminis video klipas, rodomas reportažo viduryje

Floating banner – Floutingas

Automatiškai viduryje ekrano atsirandantis reklaminis skydelis, pranykstantis automatiškai.

Brandmark – Brendmarkas

Automatiškai viduryje ekrano atsirandantis skydelis, kuris nepranyksta automatiškai

Splash – Splešas

Automatiškai išsiskleidžiantis reklaminis skydelis.

Expand – Ekspandas

Po pelės kursoriaus užvedimo ant statinio reklaminio skydelio iš jo išsiskleidžiantis didesnio ploto reklaminis skydelis.

Page Peel – Peidž pylas

Atsilenkiantis ekrano kampas, ant kurio užvedus kursorių jo plotas padidėja.

Sticky – Stikis (Prielipa)

Ekrano šone tarsi prikibęs reklaminis skydelis, kuris nekeičia pozicijos naviguojant portale, kol nėra išjungiamas.

Wallpaper – Volpeiperis (Vartai)

Visas fonas (dažniausiai šonai už turinio ribos ir viršus) sudarantis apverstos U formos reklaminę aplinką portale.

Inscreen – Inskrynas

Procentinė išraiška, kiek reklaminių skydelių išties pamatyta ekrane.