A. Olšauskas: Koks jūsų ROI ir ROMI?

Šis klausimas konferencijose skamba kaip prakeiksmas. Kodėl? Prisiminkime apibrėžimus ir pagrindines formules.

Supaprastintas skaičiavimas

ROI=

R-I
I

  ROI Return On Investment Investicijų grąža
  R Revenue Pajamos
  I Investment Investicijos

ROMI=

IR-MI
MI

  ROMI Return On Marketing Investment Rinkodaros investicijų grąža
  IR Incremental Revenue  Pajamų pokytis
      MI  Marketing Investment Rinkodaros investicijos

Kokią grąžą skaičiuoti rinkodaroje?

Teko galimybė naudoti daug formulių ir mano rekomendacija būtų skaičiuoti ne ROI, o ROMI, nes čia analizuojame pokyčius, kuriuos nulėmė rinkodara.
ROMICalculation

Svarbu pažymėti, kad „Incremental value produced by a campaign“  =  (Kampanijos sukurta vertė) – (Vertė, kurią būtų galima gauti, jei mes nevykdytume kampanijos). Detalius skaičiavimus rasite kitame straipsnyje čia>>