E. Drazdauskienė: 2017 m. televizijos kainų palyginimas su 2016 m.

Gavus naujausius MTG ir LNK kanalų grupių oficialus reklamos įkainius, kyla klausimai: kaip keitėsi kanalų kainos, kokią turėjo įtaką atidėto žiūrėjimo reitingai. Pasigilinus į naujuosius įkainius, atrandame, kad kanaluose brango ne tik RBS tikslinių grupių įkainiai, bet kai kur kilo sezoniniai ir kiti indeksai. Tad mūsų tikslas viską apžvelgti detaliai. Visos kainos bus pateikinėjamos EUR, be PVM, iš oficialių įkainių.

Nuo 2016 m. spalio 1d. MTG apmokestino VOSDAL duomenis (VOSDAL (Viewed On Same Day As Live) – įrašytas žiūrėjimas, peržiūrimas tą pačią dieną iki 29:00 val. medijų terminais arba kitaip 5:00 val. ryto, kai vyko tiesioginė transliacija). Be to, nuo naujų metų MTG apmokestins atidėto žiūrėjimo reitingus iki 3 dienų imtinai. Ir jiems taikys tokius įkainius, su kokiais buvo transliuojamas LIVE klipas (LIVE – tiesioginio eterio laidų žiūrėjimas). Tačiau LNK kanalų grupė neskuba apmokestinti atidėto žiūrėjimo reitingų. Ir kol kas mokėsime kaip iki šios dienos, tik už LIVE duomenis.

Abejuose kanalų grupėse kilo GRP sekundžių įkainiai bei LNK supaprastino laiko zonas – išėmė ryto laiką kainavusį 7 EUR ir popiečio laiką – 12 EUR (žr. 1 ir 2 lenteles).

1 lentele 2 lentele

MTG pozicijų bei trukmės indeksai nekito, o LNK grupės keitėsi trukmių rėžiai (žr. 3 lentelę), t.y. atsirado naujų brangesnių, bei kito išskirtinių pozicijų indeksai (žr. 4 lentelę).

3 lentele 4 lentele

Abejose kanalų grupėse keitėsi kai kurie sezoniniai indeksai (žr. 5 ir 6 lenteles).

5 lentele 6 lentele

RBS (Run By Station – tikslinės auditorijos pirkimas) – labai pamėgtas pirkimo būdas, nes jo dėka galime tikslingiau pasiekti savo planus su mažesnėmis sąnaudomis, išlošia visos pusės (kanalas, agentūra bei klientas). Mums kiekviena grupė pateikia tam tikroms auditorijoms cpp įkainius ir mūsų darbas yra parinkti klientui tokią auditoriją su kuria jis gautų kuo optimalesnį variantą kainos ir kokybės atžvilgiu. Taikant įvairius skaičiavimo metodus mes išskaičiuojame, ką klientui efektyviausia naudoti. Ir natūraliai susiklostė, kad vienos auditorijos yra perkamos labiau, kitos  – mažiau, kai kurios iš vis nesulaukia susidomėjimo. Kanalų grupės kėlė kainas labiau tų tikslinių auditorijų, kurias labiau pirkome, o TV3 netgi labiausiai pamėgtas išėmė iš pardavimų arba pakeitė kitomis. Pavyzdžių pagalba, galime vaizdžiau parodyti brangumus. Pvz.:

  • MTG A13-29 ir W13-29 pakeitė į A13-39 ir W13-29 bei pabrangino 20% ir 33% atitinkamai. Auditorijos pakeitimo įtaka: seniau pirkdamas W13-29 100 reitingų gaudavai apie A4+ 115 reitingus, o dabar pirkdamas W13-39 100 reitingų gautum apie A4+ 90 reitingus, t. y. 22 % mažiau. Auditorija panaši, bet skirtumas didelis.
  • LNK grupė W25-55 brangino 23 %, W20-60 –  15%, A30-60 – 16%.

Tad mūsų darbas kitiems metams atrasti kitas efektyvias tikslines auditorijas, su kuriomis brangimas būtų švelnesnis. (Duomenų šaltiniai: oficialūs LNK grupės ir MTG 2015 – 2017 m. įkainiai ir TNS LT, Gallup, 2016-01-01 – 2016-12-13)

Detalesnį tikslinių auditorijų RBS „didžiojo“ įkainių palyginimą žr. 7 ir 8 lentelėse.

7 lentele

8 lentele

Galiausiai liko aptarti RBS „mažasis“ pirkimo budą. Kaip ir didžiajame LNK grupė pakeitė TRP pasiskirstymą tarp laiko zonų: naujuosiuose įkainiuose bus 60 % geriausio laiko reitingų, o buvo 65 %. MTG pakeitė tiek pasiskirstymą tarp kanalų (žr. 9 lentelę), tiek laiko zonose (žr. 10 lentelę).

9 lentele 10 lentele

LNK grupės tikslinės auditorijos sutampa tiek didžiojo, tiek mažojo RBS pirkimo būdo, tik mažojo procentinis brangimas yra didesnis negu didžiojo (žr. 11 lentelę). MTG stipriai susiaurino tikslinių auditorijų sąrašą (žr. 12 lentelę).

11 lentele

12 lentele

Palyginsime kainų pokyčius dviejų pirkimo būdų – GRP ir RBS „didysis, kaip keitėsi kainos nuo 2015 m. iki 2017 m. (žr. 1 grafiką).

1 grafikas

Grafike neatsispindi 2017m. LNK išskirtinių pozicijų brangimas GRP pirkimo būde, nes ne visi naudoja jas. Jeigu vertintume su išskirtinių pozicijų indeksais, tai LNK kanalo GRP sekundės CPP įkainio brangimas būtų 11 %, o BTV, TV1, InfoTV – apie 16 %.

Abi kanalų grupės brangino daugumą įkainių, kai kur daugiau, kai kur mažiau. Buvo momentų, kai įkainis atpigdavo, bet bendram kontekste šie kainų pamažėjimai „ištirpo“. Taip pat įvyko svarbūs pokyčiai tikslinėse auditorijose: kai kurias keitė kitomis, kai kurias visai išėmė. Visi šie pokyčiai kiekvieną reklamuotoją įtakoja skirtingai, nes priklauso kokie jo poreikiai, kokiu būdu perka ir kokias turi pirkimo sąlygas. Tad kiek tiksliai brango reklama kanaluose, kiekvienam investuotojui yra skaičiuojama individualiai.

Palyginimą ppt formatu rasite Verslo žinių straipsnyje.